Tallózó

2 / 28
Folyóirat Borító
Confessio

A Magyarországi Református Egyház figyelője

Csodaceruza

A Csodaceruza gyermekirodalmi folyóirat szülőket, pedagógusokat, könyvtárosokat tájékoztat a gyermekkönyvekről, a gyermekirodalom történéseiről.

Csodaceruza

Évente öt lapszám szól a gyermekeknek. A folyóirat kortárs szerzők meséit, verseit tartalmazza kortárs illusztrátorok munkáival. Az elsősorban irodalmi folyóirat kiegészül játékos, kreativitást fejlesztő oldalakkal is. A folyóiratot 3–8 éves gyerekeknek ajánljuk.

Debreceni Szemle

A Debreceni Szemle tudományos folyóirat a tudomány minden ágának legújabb eredmé­nyei­vel kívánja megismertetni a legszélesebb értelemben vett tudományos értelmiséget és olvasóközönséget. A folyóirat támaszkodik a város, a megye és a régió tudományos és értelmiségi potenciáljára, de országosan is csaknem egyedülálló célkitűzésének megfelelően a szóban forgó tudományterületek legjobbjai tollából közöl tanulmányokat.

Deliberationes

A Gál Ferenc Főiskola tudományos folyóirata

2 / 28