Tallózó

2 / 32
Folyóirat Borító
Anyanyelvi és irodalmi nevelés

A folyóirat a korábbi Magyartanítás folyóirat hagyományait részben folytatva, de egyben ki is bővítve az iskolai és az óvodai anyanyelvi és irodalmi nevelés elméleti és gyakorlati vonatkozásaihoz kapcsolódó, eddig még nem publikált szakmai tanulmányokat, saját kutatást bemutató elméleti vagy módszertani írásokat kíván közreadni. Célja, hogy az anyanyelvi és irodalmi nevelésben érintettek minél szélesebb körét (kutatókat, a felsőoktatásban, a köznevelésben dolgozó oktatókat, pedagógusokat, pedagógusjelölteket) szólítsa meg, és lehetőséget biztosítson tanulmányaik, írásaik közlésére. A folyóirat fontosnak tartja a határon túli anyanyelvi és irodalmi nevelés gyakorlatának, tapasztalatainak bemutatását is.

Anyanyelvi kultúraközvetítés

Az Anyanyelvi Kultúraközvetítés 2012-ben alapított, több évnyi szünetelés után 2019-ben újraindult, évi két alkalommal, online megjelenő tudományos folyóirat. A periodika az anyanyelvi nevelés, az irodalom és a nyelvészet területéről közöl eredeti tudományos közleményeket, kutatási eredményeket, illetve szakkönyvekről írott recenziókat főként magyar nyelven.

Anyanyelv-pedagógia

Pedagógiai folyóirat magyar nyelven tanító pedagógusoknak. 2008 júliusában jelent meg az Anyanyelv-pedagógia című lektorált elektronikus szakfolyóirat első száma a világhálón, és megjelenése azóta is folyamatos. A folyóiratot a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozata gondozza és adja ki évi négy alkalommal. Szakmai védnöke a Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport, valamint az ELTE BTK Szakmódszertani Központja. A folyamatos megjelenést a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja. A lektorált folyóirat szakmai profiljának megfelelően elsősorban alkalmazott nyelvészeti és anyanyelv-pedagógiai írásokat közöl a szakterületek oktatói, kutatói, valamint a magyar nyelven és magyar nyelvet tanító pedagógusok számára. A szerkesztőségbe beérkező kéziratokat minden esetben szaklektorok bírálják el megjelenés előtt. A 20 fős szerkesztőbizottság munkáját egy nemzetközi tanácsadó testület is segíti. A folyóirat tartalmát az olvasók ingyen tölthetik le a honlapról, így igen sok pedagógushoz, oktatóhoz és kutatóhoz jutnak el a megjelent írások több mint 60 európai és tengerentúli országban.

Aracs

Az ARACS c. délvidéki közéleti folyóirat (amelynek 1. száma 2001. augusztus 20-án jelent meg, s azóta folyamatosan évente négyszer lát napvilágot) fő célja a békés és megfontolt, európai léptékű haladás: ebben a magyarság anyaországi határon innen is széttépett szálainak összekötése s a jószomszédi viszonyok ápolása a környezetünkben élő más népekkel. Ezért toborozzuk mindenekelőtt a Vajdaság egész területéről a szerkesztőség tagjait és a munkatársait. S emiatt igyekszünk kapcsolatba lépni elsősorban Magyarország, illetve a Kárpát-medence értelmiségének jelentős személyiségeivel.

Autonómia és felelősség

A Pécsi Tudományegyetem neveléstudományi folyóirata.

2 / 32