Leírás

Anyanyelv-pedagógia

Pedagógiai folyóirat magyar nyelven tanító pedagógusoknak. 2008 júliusában jelent meg az Anyanyelv-pedagógia című lektorált elektronikus szakfolyóirat első száma a világhálón, és megjelenése azóta is folyamatos. A folyóiratot a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozata gondozza és adja ki évi négy alkalommal. Szakmai védnöke a Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport, valamint az ELTE BTK Szakmódszertani Központja. A folyamatos megjelenést a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja. A lektorált folyóirat szakmai profiljának megfelelően elsősorban alkalmazott nyelvészeti és anyanyelv-pedagógiai írásokat közöl a szakterületek oktatói, kutatói, valamint a magyar nyelven és magyar nyelvet tanító pedagógusok számára. A szerkesztőségbe beérkező kéziratokat minden esetben szaklektorok bírálják el megjelenés előtt. A 20 fős szerkesztőbizottság munkáját egy nemzetközi tanácsadó testület is segíti. A folyóirat tartalmát az olvasók ingyen tölthetik le a honlapról, így igen sok pedagógushoz, oktatóhoz és kutatóhoz jutnak el a megjelent írások több mint 60 európai és tengerentúli országban.

Honlap: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/