Tallózó

1 / 35
Folyóirat Borító
2000

Az 1989-ben alapított 2000 „Irodalmi és társadalmi havi lap” független értelmiségiek (név szerint: Barabás András, Bojtár Endre, Herner János, Horváth Iván, Lengyel László, Margócsy István, Szilágyi Ákos, Török András) kezdeményezése nyomán a rendszerváltás folyóirataként indult 1989-ben. Indulásakor a folyóirat legközvetlenebb szellemi hagyományának a József Attila és Fejtő Ferenc által szerkesztett Szép Szó-t tekintette.

Acta Scientarium Socialium

Az Acta Scientiarum Socialium (Historia, Oeconomia, Paedagogia, Philosophia, Sociologia) évente kettő-négy alkalommal, tematikus számokkal megjelenő lektorált, az MTMT-által jegyzett tudományos folyóirat, amely eredeti tudományos közleményeket, kutatási eredményeket, szerkesztett konferencia-előadásokat, recenziókat közöl a tág értelemben vett humán és társadalomtudományok területéről. Tematikus számaink hagyományosan elsősorban a történelemtudomány, a neveléstudomány, a gazdaságtudomány, illetve az ibero-amerikai tanulmányok körében jelennek meg, de a humán és társadalomtudományok más területeiről is várjuk szerzők, tudományos műhelyek jelentkezését. Kiadja a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara.

Acta Sociologica

Az Acta Sociologica Pécsi Szociológiai Szemle alapítója a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Szociológia Tanszéke. A folyóirat 2005- októberében jelent meg először és éveken át papíralapú kiadásáról a 4D Társadalomtudományi Egyesület gondoskodott. Célunk az volt, hogy fórumot biztosítsunk a Dél-Dunántúli Régióban megvalósuló társadalomtudományi kutatások eredményeit publikálni szándékozó oktatók, doktoranduszok és az egyetemen kívüli kutatók számára.

Alföld

Debreceni irodalmi folyóirat

Alkalmazott pszichológia

A folyóirat a pszichológia alkalmazásának minden területéről közöl kutatási eredményeket bemutató magyar és angol nyelvű tanulmányokat, helyzetelemző írásokat, tematikus összefoglalókat, módszertani tanulmányokat, kutatási beszámolókat, recenziókat és aktuális híreket. A szociál-, a személyiség- a fejlődés- és az általános lélektan alkalmazott területeihez kapcsolódó írásokat várunk (így például a gazdaság-, az iskola-, a katonai-, a klinikai- és az egészség-, a környezet-, a kriminál-, a munka- és szervezet-, a nevelés-, a pedagógiai-, a poliltikai -, a tanácsadás- és a sportpszichológia területeiről). A publikált írások a gyakorlati területen dolgozó pszichológusok, illetve határterületeken dolgozó más szakemberek (pedagógusok, szociális munkások, szervezetfejlesztők, trénerek) széles rétegének szólnak. A lap negyedévenként megjelenő periodika (tavasz/nyár/ősz/tél).

1 / 35