Tallózó

1 / 28
Folyóirat Borító
Alföld

Debreceni irodalmi folyóirat

Alkalmazott Pszichológia

A Folyóirat a pszichológia alkalmazásának minden területéről közöl kutatási eredményeket bemutató magyar és angol nyelvű tanulmányokat, helyzetelemző írásokat, tematikus összefoglalókat, módszertani tanulmányokat, kutatási beszámolókat, recenziókat és aktuális híreket. A szociál-, a személyiség- a fejlődés- és az általános lélektan alkalmazott területeihez kapcsolódó írásokat várunk (így például a gazdaság-, az iskola-, a katonai-, a klinikai- és az egészség-, a környezet-, a kriminál-, a munka- és szervezet-, a nevelés-, a pedagógiai-, a poliltikai -, a tanácsadás- és a sportpszichológia területeiről). A publikált írások a gyakorlati területen dolgozó pszichológusok, illetve határterületeken dolgozó más szakemberek (pedagógusok, szociális munkások, szervezetfejlesztők, trénerek) széles rétegének szólnak. A lap negyedévenként megjelenő periodika (tavasz/nyár/ősz/tél).

Anyanyelv-pedagógia

Pedagógiai folyóirat magyar nyelven tanító pedagógusoknak. 2008 júliusában jelent meg az Anyanyelv-pedagógia című lektorált elektronikus szakfolyóirat első száma a világhálón, és megjelenése azóta is folyamatos. A folyóiratot a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozata gondozza és adja ki évi négy alkalommal. Szakmai védnöke a Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport, valamint az ELTE BTK Szakmódszertani Központja. A folyamatos megjelenést a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja. A lektorált folyóirat szakmai profiljának megfelelően elsősorban alkalmazott nyelvészeti és anyanyelv-pedagógiai írásokat közöl a szakterületek oktatói, kutatói, valamint a magyar nyelven és magyar nyelvet tanító pedagógusok számára. A szerkesztőségbe beérkező kéziratokat minden esetben szaklektorok bírálják el megjelenés előtt. A 20 fős szerkesztőbizottság munkáját egy nemzetközi tanácsadó testület is segíti. A folyóirat tartalmát az olvasók ingyen tölthetik le a honlapról, így igen sok pedagógushoz, oktatóhoz és kutatóhoz jutnak el a megjelent írások több mint 60 európai és tengerentúli országban.

Balkon

Kortárs művészeti folyóirat

Buci Maci

A magazin gazdagon illusztrált, színes gyermek havilap, amely játékos, humoros feladatokkal alapozza meg a matematikai készségek, alapvető fogalmak elsajátítását és az íráshoz szükséges „finommotorika" fejlesztését. Igyekszik megszerettetni az olvasást és kielégíteni a gyermek környezetének megismerése iránti kíváncsiságát. A barkács-oldalak kézügyességet, kreativitást fejlesztenek. A lap célja, hogy a gyerekeket továbbgondolkodásra késztesse.

1 / 28