Tallózó

3 / 33
Folyóirat Borító
Bácsország

A Bácsország Vajdaság (Szerbia) egyetlen magyar nyelvû honismereti szemléje. A lap azoknak a vajdasági, anyaországi, Kárpát-medencei szakembereknek és amatõr kutatóknak ad teret, akik ennek a régiónak a történelmét, mûvészetét, társadalom és természetrajzát kutatják. Olvasótábora szakemberekbõl és a múlt iránt érdeklõdõ olvasokból áll.

Balkon

Az 1993 óta évente 10-szer megjelenő Balkon kortárs művészeti folyóirat érdeklődésének középpontjában a hazai és egyetemes kortárs képzőművészet, a különféle művészeti ágakat és műfajokat összekötő és a társművészetekben is megnyilatkozó vizualitás áll. A Balkon elemző tanulmányok és interjúk mellett nagy gondot fordít az aktuális hazai és külföldi kiállítások, valamint a művészeti élet eseményeinek lehetőség szerint friss, egyidejű bemutatására. Az írott sajtóban ez idő szerint a Balkon publikál a legnagyobb terjedelemben és a legintenzívebben műkritikákat és művész-interjúkat, igen sok tárlatról kizárólag ebben a folyóiratban olvasható recenzió, következésképpen a lap dokumentum és forrásértéke rendkívül jelentős.

Central European Journal of Educational Research

A Debreceni Egyetem tudományos folyóirata a közép- és kelet-európai oktatáskutatás eredményeiről. Évente 3 szám jelenik meg.

Competitio

A Competitio a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi kara által kiadott, lektorált tudományos folyóirat, amelyet az MTA IX. osztályának Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottsága „C” kategóriába sorolt. A lap új tudományos eredményeket tartalmazó cikkeket közöl a modern közgazdaságtan minden területéről, emellett nyitott az üzleti tudományokkal foglalkozó magas minőségű tanulmányok előtt is. Az empirikus és elméleti orientáltságú tanulmányokat egyaránt publikáló folyóirat évente két számot ad ki, júniusban és decemberben. Az elfogadott cikkeket azonnal közzé teszi a folyóirat online formában ("online megjelent"), míg a teljes szám nyomtatott formában is megjelenik. A Competitio magyar és angol nyelven közöl írásokat.

Confessio

1977-ben indult a folyóirat, mint a Magyarországi Református Egyház kiadványa. 1977 és 1992 között a Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya adta ki, 1993 óta pedig a Kálvin Kiadó. 2015-ben a nyomtatott változat kiadását felfüggesztették határozatlan időre. Azóta online kiadás készül, amely folytatja a nyomtatott verzió évfolyamszámozását.

3 / 33