Leírás

Acta Scientarium Socialium

Az Acta Scientiarum Socialium (Historia, Oeconomia, Paedagogia, Philosophia, Sociologia) évente kettő-négy alkalommal, tematikus számokkal megjelenő lektorált, az MTMT-által jegyzett tudományos folyóirat, amely eredeti tudományos közleményeket, kutatási eredményeket, szerkesztett konferencia-előadásokat, recenziókat közöl a tág értelemben vett humán és társadalomtudományok területéről. Tematikus számaink hagyományosan elsősorban a történelemtudomány, a neveléstudomány, a gazdaságtudomány, illetve az ibero-amerikai tanulmányok körében jelennek meg, de a humán és társadalomtudományok más területeiről is várjuk szerzők, tudományos műhelyek jelentkezését. Kiadja a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara.

Honlap: https://journal.ke.hu/index.php/asc