Tallózó

28 / 28
Folyóirat Borító
Új Pedagógiai Szemle

Magyar Pedagógiai Társaság és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet folyóirata.

Valóság

A Valóság, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat társadalomtudományi folyóirata először 1958 végén jelent meg. Az akkor kéthavi lapot azzal a céllal indította útnak a szerkesztőbizottság, hogy címének megfelelően a valóság mélyebb megértésének, a progresszív társadalmi gondolat terjesztésének orgánuma legyen. Az azóta havilappá vált Valóság napjainkban is feladatának tekinti, hogy behatóan és közérthetően foglalkozzon hazánk és a nagyvilág gazdasági, politikai, történelmi, kulturális és ideológiai kérdéseivel, s tájékoztassa olvasóit valamennyi társadalomtudomány és az azokhoz kapcsolódó természettudományi diszciplína legújabb és legfontosabb eredményeiről. A szerkesztőségi álláspont szerint a Valóság - profiljából adódóan - nem foglalkozik napi politikával, ekképp hazai és külhoni szerzőgárdája nem ettől függően verbuválódik. A sokoldalú tájékoztatás igényéből következően a lap nem akarja helyettesíteni egyetlen tudományos folyóirat tevékenységét sem, hiszen a társadalomtudományi ismeretek magas szintű terjesztését tekinti fő feladatának.

Vasi Szemle

A Vas Megyei Közgyűlés tudományos és kulturális folyóirata (Kortárs magyar irodalom,művelődéstörténet,helyismeret, helytörténet, történelem).

Vigília

A Vigilia ma is az aktív keresztény értelmiség lapja, amely igyekszik hozzájárulni az országot leginkább érintő társadalmi és politikai, kulturális és eszmei kérdések keresztény szellemű tisztázásához, s próbálja életre kelteni az elmúlt évtizedekben háttérbe szorított emberi és keresztény életértékeket, újra megalkotva hitnek és kultúrának szintézisét.

ZeneKar

A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének folyóirata.

28 / 28