Tallózó

1 / 16
Folyóirat Borító
Anyanyelv-pedagógia

Pedagógiai folyóirat magyar nyelven tanító pedagógusoknak. 2008 júliusában jelent meg az Anyanyelv-pedagógia című lektorált szakfolyóirat első száma a világhálón, és megjelenése azóta is folyamatos. A folyóiratot a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozata gondozza és adja ki évi négy alkalommal. Szakmai védnöke a Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport, valamint az ELTE BTK Szakmódszertani Központja. A folyamatos megjelenést a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja. A lektorált folyóirat szakmai profiljának megfelelően elsősorban alkalmazott nyelvészeti és anyanyelv-pedagógiai írásokat közöl a szakterületek oktatói, kutatói, valamint a magyar nyelven és magyar nyelvet tanító pedagógusok számára. A szerkesztőségbe beérkező kéziratokat minden esetben szaklektorok bírálják el megjelenés előtt. A 20 fős szerkesztőbizottság munkáját egy nemzetközi tanácsadó testület is segíti. A folyóirat tartalmát az olvasók ingyen tölthetik le a honlapról, így igen sok pedagógushoz, oktatóhoz és kutatóhoz jutnak el a megjelent írások több mint 60 európai és tengerentúli országban.

Biológia Tanítása

Az általános iskolai és középiskolai biológiatanítás módszertani folyóirata. 2013-tól csak online jelenik meg. (Utolsó megjelent szám: 2014/1.)

Buci Maci

A magazin gazdagon illusztrált, színes gyermek havilap, amely játékos, humoros feladatokkal alapozza meg a matematikai készségek, alapvető fogalmak elsajátítását és az íráshoz szükséges „finommotorika" fejlesztését. Igyekszik megszerettetni az olvasást és kielégíteni a gyermek környezetének megismerése iránti kíváncsiságát. A barkács-oldalak kézügyességet, kreativitást fejlesztenek. A lap célja, hogy a gyerekeket továbbgondolkodásra késztesse.

Budapesti Nevelő

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata. 2011-ben megszűnt.

Család, Gyermek, Ifjúság

Alapítók: az Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár gyermek- és ifjúságvédelmi felügyeleti és továbbképzési önálló osztálya és a Főv. Önkormányzat Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztálya. A magyar család-, gyermek- és ifjúságvédelem szakmai folyóirata. Nem elkötelezett egyetlen gyermekvédelmi irányzat mellett sem, célja az objektív és korrekt szakmai tájékoztatás. Utolsó megjelent szám 2010/6.

1 / 16